Bahasa JavaSANGINGGILING SITI (FLOOR) HUTAN HUJAN TROPIS

Ron-ronaning kanopi ndadosaken lapisan dhasar saking hutan hujan tropis racakipun peteng lan ames. Ananging kados pundi kemawon, uwal saking wewayanganing konstanya, siti saking hutan hujan tropis dados perangan ingkang wigatos saking ekosistem wana.

Dhasaring wana inggih menika panggenan kangge decomposasi. Dekomposasi utawi pembusukan inggih menika proses rikala makhluk-makhluk pembusuk kadosta jamur lan mikro organisme ngurai wit-witan lan bangkening kewan ingkang pejah lan ndhaur ulang material-material sarta nutrisi-nutrisi ingkang migunani.

Kathah kewan wana manggen ing dhasaring wana. Sakathahing kewan wau kadosta gajah, tapir, lan macan kumbang.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler