Bahasa Java


IBER-IBERAN

Kewan ingkang paling kathah kapanggihaken ing hutan hujan tropis inggih menika iber-iberan. Kirang langkung seprapat saking sedaya kewan ingkang dipun-paringi nama lan dipun-mangertosi dening para sarjana inggih menika kumbang. Meh 500.000 jinis kumbang ingkang dipun-mangertosi.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler