Bahasa JavaKENGING MENAPA HUTAN HUJAN TROPIS WIGATOS?

Hutan hujan tropis wigatos kangge ekosistem global, awit :
  • nyedhiakan papan kangge wit-witan lan sato kewan;
  • mbiyantu ngimbangaken iklim bumi;
  • ngayomi saking banjir, kekeringan, lan gerusaning siti;
  • tuking obat-obatan lan tetedhan;
  • nyengkuyung panguripan tiyang suku pedhalaman; lan
  • panggenan kangge narik tiyang supados dipun-rawuhi

versatt p svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillgnglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com
Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler