Bahasa JavaHUTAN HUJAN TROPIS MBIYANTU NJAGI IKLIM

Hutan hujan tropis mbiyantu njagi iklim bumi kanthi cara nyerep karbon dioksida saking atmosfer. Bucalan karbon dioksida dhateng atmosfer kapitados mengaruhi ewah-ewahaning iklim ing pemanasan global. Mila saking menika hutan hujan tropis nggadhahi peranan ingkang wigatos nyandhet pemanasan global.

Hutan hujan tropis ugi ndayani kawontenanipun cuaca lokal kanthi cara ndamel jawah lan ngatur suhu.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler