Bahasa JavaHUTAN HUJAN TROPIS NYEDHIAKAKEN PAPAN KANGGE WIT-WITAN LAN SATO KEWAN

Hutan hujan tropis menika papan kangge maewu-ewu wit-witan lan sato kewan ing ngalam donya, kalebet spesies ingkang meh kemawon punah. Menawi wana dipungundhuli, kathah spesies ingkang katerak kepunahan. Sakathahing spesies ing hutan hujan tropis namung saged nglestantunaken gesangipun ing habitat aslinipun. Kebun binatang boten saged nylametaken sedaya sato kewan.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler