Bahasa JavaKENGING MENAPA HUTAN HUJAN TROPIS DIPUN RISAK?

Saben taun wilayah hutan hujan tropis seukuran New Jersey dipun tebangi lan dipun risak. Wit-witan lan kewan ingkang racakipun gesang wonten ing wana menika, menawi boten pejah, kedah pados wana enggal kangge dipun panggeni. Kenging menapa hutan hujan tropis menika dipun risak?

Manungsa dados sebab utami icalipun wana. Manungsa nggundhuli hutan hujan tropis kanthi maneka warna alasan, inggih menika:
  • kajeng kangge bangunan lan ndamel geni;
  • agrikultur kangge tetanen alit utawi ageng;
  • siti kangge kadang tani alit ingkang boten gadhah panggenan sanes kangge manggen;
  • siti suket kangge maringi pangan raja kaya;
  • pembangunan margi

versatt p svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillgnglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com
Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler