Bahasa JavaSATO KEWAN INGON ING HUTAN HUJAN TROPIS

Reresik wana kangge ngumbar sato kewan ingon menika penyebab ingkang utami icalipun wana ing Amazon lan Brazil ingkang wekdal sakmenika, olahan daging lembu cacahipun langkung kathah saking saderengipun. Kajawi ngingah ternak kangge tedhan, kathah ingkang nggadhahi siti ngginakaken kewan ingon-ingon menika kangge miyaraken sitinipun. Namung kanthi mapanaken kewan ingonipun ing sawijining wana, piyambakipun saged pikantuk hak nggadhahi siti kasebat.
Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler