Bahasa JavaPEMBANGUNAN MARGI ING HUTAN HUJAN TROPIS

Ing hutan hujan tropis kathah kabikak wilayah kangge pengembangan margi utawi margi ageng. Ing Brazil, margi ageng Trans-Amazonian ngasilaken risakipun wana ingkang wiyar dening para tetiyang miskin, penebang wana, lan makelar siti. Ing Afrika, margi-margi menika nggampilaken tiyang buru mbeburu kewan-kewan langka kangge patedhan utawi dipun sade dagingipun dhateng kitha.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler