Bahasa Java


SENGKUYUNG PERUSAHAAN INGKANG BOTEN NGRISAK LINGKUNGAN

Wekdal sakmenika kathah perusahaan ingkang paring kawigatosan dhumateng lingkungan. Perusahaan-perusahaan menika pados cara kangge ngirangi pengaruh risakipun lingkungan sekitaripun kanthi cara dhaur ulang, ngirangi ngginakaken tenaga, lan nyengkuyung usaha konservasi ing negari-negari sanesipun. Bilih konsumen kadosta kita lan tiyang sepuh kita nyengkuyung perusahaan-perusahaan menika kanthi cara numbasi produk lan jasanipun, mila lingkungan dados langkung sae.

Kadospundi mangertosi bilih sawijining perusahaan menika ramah lingkungan utawi boten?Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler