Bahasa JavaEKOTURISM

Ekoturism inggih menika pariwisata ingkang tanggel jawab dhateng lingkungan, kangge ngajeni lan ngraosaken pengalaman ing satengahing alam lan budaya. Ekoturism kedah mboten ngrisak lingkungan lan mbiyantu wontenipun pendhudhuk lokal.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler