NorskHVA GJØR EN REGNSKOG TIL EN REGNSKOG?

Hver regnskog er unik, men det er enkelte egenskaper til felles for alle tropiske regnskoger.
  1. Beliggenhet: regnskoger ligger i ”tropene”
  2. Nedbør: regnskoger har minst 2 meter regn pr. år
  3. Trekroner: regnskoger har trekroner. Dette er laget av kvister og blader formet av tettgroende trær i regnskogen. Flesteparten av plantene og dyrene i regnskogen lever her. Trekronene kan være opp til 30 meter over bakken.
  4. Biodiversitet: regnskoger har et høyt nivå av biologisk mangfold, eller biodiversitet. Biodiversitet er navnet på alle levende ting – som planter, dyr og sopp – ting man finner i økosystemer. Forskere tror at omtrent halvparten av plantene og dyrene man finner på jordens overflate finnes i regnskogene.
  5. Symbiose mellom arter: arter i regnskogen jobber ofte sammen. Et symbiotisk forhold er et forhold hvor to forskjellige arter tjener på å hjelpe hverandre. For eksempel er det planter som produserer små levesteder og sukker for maur. Til gjengjeld beskytter maurene planten fra andre insekter som vil spise bladene.


Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler