NorskHVORFOR HAR REGNSKOGER SÅ MANGE FORSKJELLIGE PLANTER OG DYREARTER?

Tropiske regnskoger opprettholder den største diversiteten blant levende organismer på jorda. Selv om de dekker mindre enn 2 % av jordas overflate, er regnskogene hjemmet til mer enn 50 % av plantene og dyrene på jorda. Her er noen eksempler på regnskogens rikdom:
  • Regnskoger har 170.000 av verdens 250.000 kjente plantearter
  • USA har 81 froskearter, mens Madagaskar, som er mindre enn Texas, kan ha så mye som 300.
  • Europa har 321 sommerfuglarter, mens Manu Nasjonalpark i Peru har over 1300.
Regnskoger har en overflod av planter og dyr på grunn av:
  • Klimaet: fordi regnskoger befinner seg i tropiske regioner, mottar de mye sollys. Sollyset blir omgjort til energi av planter gjennom prosessen som heter fotosyntesen. Fordi det er mye sollys, betyr det at det ligger mye energi i regnskogene. Denne energien er lagret i plantevegetasjonen som blir spist av dyr. Fordi det er mye mat, er det mange plante- og dyrearter.
  • Trekronene: Trekronestrukturen i regnskogen gjør at mange plante- og dyrearter kan gro og leve. Trekronene tilbyr mange muligheter for mat, ly, gjemmesteder, og gir en ny verden av muligheter for kontakt mellom forskjellige arter. Det er for eksempel en plante i tretoppene som heter Bromeliader, som lagrer vann i bladene sine. Dyr som frosker bruker disse lommene for jakt og for å legge eggene sine.


Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler