NorskSTORE SIVILISASJONER I REGNSKOGEN

I dag bor mesteparten av skogfolket i små grupper og praktiserer nomadisk jakt og innsamling. Før i tiden omringet regnskogene områdene til store sivilisasjoner som Maya-, Inka- og Aztekerriket, som opparbeidet komplekse samfunn og gjorde store vitenskapelige gjennombrudd.

Disse store sivilisasjonene møtte noen av de samme miljøproblemene (omfattende tap av regnskog, jorderosjon, overbefolkning og vannmangel) som vi møter i dag. For mayaene kan disse miljøproblemene ha vært grunnlaget for deres undergang.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler