NorskMEDISINSK PLANTEKUNNSKAP BLANT URFOLK

En av de mest spennende forskningsemnene blant de tropiske skogene er etnobotanikk som er studien av hvordan folk bruker planter i skogen for å behandle sykdom og skader. Skogfolk har enorm kunnskap om medisinske planter som medisin for alt fra slangebitt til kreft.

Til dags dato har mye av reseptmedisinen brukt i den vestlige verden kommet fra planter, og 70 % av plantene identifisert for å ha kreftmotvirkende midler av det Nasjonale Kreftinstituttet i USA, har blitt funnet i regnskogen.

Typisk sett har ”shamanen” eller ”medisinmannen” i landsbyen kunnskap om de medisinske plantene. Shamanen behandler de syke ofte i utagerende seremonier og ritualer hvor de bruker planter fra den omringende skogen.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler