NorskREGNSKOGER HJELPER TIL Å STABILISERE KLIMAET

Regnskoger hjelper til å stabilisere verdens klima ved å absorbere karbondioksid fra atmosfæren. Man tror at overflødig CO2 i atmosfæren tilføyer global oppvarming. Derfor er regnskoger viktige i spørsmålet om global oppvarming.

Regnskoger påvirker også lokale værforhold med tanke på regn og temperatursvingninger.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler