NorskREGNSKOGER ER ET HJEM FOR PLANTER OG DYRELIV

Regnskoger er et hjem for store mengder av verdens plante- og dyreliv, blant dem utrydningstruede arter. Ettersom skogene raseres er mange arter dømt til utryddelse. Noen arter i regnskogen kan bare overleve i sitt naturlige habitat. Dyreparker kan ikke redde alle dyrene!
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler