NorskTØMMERHOGST I REGNSKOGEN

En av de største årsakene for rasering av regnskogen er tømmerhogst. Mange tresorter brukes til møbler, konstruksjon og gulv, og blir hentet fra tropiske områder i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Ved å kjøpe enkelte treprodukter er mennesker i land som Norge direkte med på å tilføye ødeleggelse av regnskogen.

Selv om tømmerhogst kan bli gjort på måter som reduserer ødeleggelse av omgivelsene, så er mesteparten av tømmerhogsten veldig ødeleggende. Store trær er kuttet ned og dratt igjennom skogen, mens nye veier åpner opp stortrafikk til ellers isolerte områder til fattige bønder. I Afrika er arbeidere ofte avhengige av mat de finner i skogen mens de arbeider. De jakter på villdyr som gorillaer, hjort og sjimpanser.

Forskning har funnet ut at antallet arter funnet i hogstområder i regnskogen er mye lavere enn antallet funnet i urørt regnskog. Mange dyr i regnskogen kan ikke overleve i det forandrede området.

Lokale skogsfolk er ofte avhengige av å samle tre til brennved og byggematerialer i regnskogen. Før i tiden var ikke dette spesielt ødeleggende til økosystemet. Men, i områder i dag med et stort antall mennesker er denne innsamlingen av ved og materialer veldig ødeleggende til regnskogen. Et eksempel på dette er skogen rundt flyktningleirene i Sentral-Afrika (Rwanda og Kongo), som ble nesten plukket vekk i noen områder.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler