NorskKVEGDRIFT I AMAZONAS

Rasering av regnskog til kvegdrift er den ledende årsaken til avskoging i Amazonas. Selskaper med kvegdrift i Brasil selger mer kjøtt enn noensinne. I tillegg til å drive kvegdrift til mat, bruker også mange landeiere kveg for å øke deres rett på land. Ved å plassere sitt kveg på nye områder kan landeierne skaffe seg rettighetene til den delen av området.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler