NorskVEIKONSTRUKSJON I REGNSKOGEN

Vei og motorveibygging i regnskogen åpner opp store områder for utbygging. I Brasil resulterte veien ”The Trans-Amazonian highway” i enorme ødeleggelser av regnskog av fattige kolonister, tømmerhuggere og landspekulanter. I Afrika gir slike veier krypskyttere nye muligheter til å jakte på dyr for penger eller som mat til byfolk.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler