NorskFATTIGDOM SPILLER INN PÅ AVSKOGINGEN

Fattigdom har enormt mye å si for avskogningen. Verdens regnskoger befinner seg i de fattigste stedende på jorden. Folket som bor i og rundt regnskogene er avhengige av disse økosystemene for at de skal kunne overleve. De samler frukt og ved, jakter på dyrelivet for å få mat på bordet, og de blir betalt av selskaper for å samle materialer fra regnskogen.

De fleste i de fattige strøkene har aldri opplevd det vi i den vestlige verden tar for gitt. Disse folkene har nesten aldri muligheten for høyere utdannelse, slik at de kan bli leger, forskere eller sekretærer. De må leve av landet som omgir dem og bruke de ressursene de kan finne. Deres fattigdom er kostbar for hele verden, igjennom tap av tropisk skog og dyre- og planteliv. Uten å ta vare på disse menneskene kan ikke regnskogen reddes.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler