NorskREDDING AV REGNSKOG IGJENNOM OPPLÆRING

Utdanning er et kritisk punkt for å redde jordas regnskoger. Mennesker må se hvor vakre skogene er, og forså hvor viktige disse skogene er så de vil beskytte dem. Miljørettet utdanning burde prioriteres i land som Norge, og land som har regnskog, som Bolivia og Madagaskar.

I Norge trenger folk å forstå deres rolle i vårt tap av regnskogene. For eksempel, det å kjøpe produkter av mahogni øker ødeleggelsen av regnskog i andre land. Hvis vi som nordmenn gjør en innsats for å lære om miljøet, kan vi forstå hva vi mister når regnskogene forsvinner. Vi kan også gjøre beslutninger som å kjøpe produkter og hjelpe organisasjoner som støtter regnskogen.

I land med regnskog er det noen ganger slik at menneskene der ikke vet hvor viktig regnskogen er. Igjennom utdanningsprogrammer kan disse menneskene lære at skogene tilbyr ting som rent vann, og at skogene er hjemmet til planter og dyr som bare finnes der. Få barn i et sted som Madagaskar vet at lemuren ikke finnes i amerika. De blir riktig glade når de lærer at lemuren bare lever i Madagaskar.


Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler