NorskÅ OPPFORDRE FOLK TIL Å LEVE PÅ MÅTER SOM IKKE ØDELEGGER OMGIVELSENE

En viktig del av det å redde regnskog og miljøet er å oppfordre alle mennesker til å leve på måter som gjør mindre skade på omgivelsene rundt dem. Kjøre biler med biodiesel, spare vann, skru av lys når du ikke trenger dem, og gjenvinne søppel er alle måter du og din familie kan begrense din innvirkning på miljøet.

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe miljøet?

I land med regnskog er det mange forskere og organisasjoner som jobber for å hjelpe lokalbefolkningen til å leve på måter som utgjør mindre skade på omgivelsene. Noen kaller dette ”bærekraftig utvikling”. Bærekraftig utvikling har et mål om å forbedre livene til mennesker, samtidig som de beskytter omgivelsene. Uten å forbedre levekårene til menneskene som bor i og rundt regnskogene er det veldig vanskelig å beskytte parker og dyreliv. Konservering må være i lokalbefolkningens interesse for at reservatene skal ha en funksjon.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler