NorskOPPRETT RESERVATER SOM BESKYTTER REGNSKOGENE OG DYRELIVET

Det å lage reservater som nasjonalparker er en flott måte å beskytte regnskog og andre økosystemer. Beskyttede områder er steder som mottar beskyttelse på grunn av deres miljømessige eller kulturelle verdier. Generelt sett er disse beskyttede områdene under kontroll av regjeringer som bruker skogvoktere til å håndheve lovene, og å beskytte mot illegal hogst og krypskyttere.

Dagens parker beskytter mange av verdens mest utrydningstruede arter. Dyr som pandaen befinner seg bare i beskyttede områder.

Parkene fungerer best når de har støtte fra lokalsamfunnet som bor i og rundt det beskyttede området. Hvis de som bor der har en interesse i parken, kan de lage en «nabovokt» organisasjon som beskytter parken mot illegal hogst og krypskyttere.

En effektiv måte å beskytte regnskoger er å involvere de innfødte i parkdriften. Innfødte vet mer om skogen enn noen andre, og har en sterk interesse av å beskytte området som et produktivt økosystem som gir dem mat, husly og rent vann. Forskning har konkludert at i noen tilfeller beskytter ”urfolksreservater” skogen mer enn ”nasjonalparker” i Amazonas.

Parker kan også hjelpe økonomien til land med regnskog ved å tiltrekke seg utenlandske turister som betaler inngangsbillett, betaler lokale guider og kjøper håndverk som vevde kurver, t-skjorter og perlebånd.
Oversetter: MATTI RICHOUX [rainforest.no]; forfatter: Rhett A. Butler


Norsk | Lovverk | Fotos | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler