PolskiPiętro koron drzew – co to jest?

W lasach deszczowych duża część gatunków występuje nie w ściółce czy w runie leśnym (jak w lasach umiarkowanych), ale w piętrze koron drzew, utworzonym z przeplatających się gałęzi, lian i liści, i położonym zwykle na wysokości ponad 30 metrów. Naukowcy oceniają, że może tam występować 70-90% wszystkich gatunków lasu deszczowego, co czyniłoby to środowisko najbardziej różnorodnym na świecie.W koronach drzew występuje wiele dobrze znanych gatunków kręgowców, takich jak małpy, leniwce oraz niektóre koty, różnorodne ptaki, jaszczurki, węże, żaby i salamandry, a także niezliczone bezkręgowce.

Warunki środowiskowe w warstwie koron bardzo się różnią od warunków w ściółce czy w runie leśnym. W ciągu dnia jest tam bardziej sucho i gorąco niż w innych warstwach lasu, a zamieszkujące korony rośliny i zwierzęta są specjalnie przystosowane do życia na drzewach. Na przykład wiele ptaków i ssaków polega na komunikacji głosowej – porozumiewa się pomiędzy sobą wydając głośne okrzyki albo śpiewając, ponieważ gruba warstwa liści ogranicza widoczność. Przestrzenie pomiędzy gałęziami i drzewami sprawiły, że wiele gatunków zwierząt przystosowało się do ich pokonywania – latając, szybując lub skacząc z drzewa na drzewo.

Naukowcy od dawna byli zainteresowani badaniem koron drzew, jednak utrudniony dostęp do tego piętra lasu długo ograniczał możliwości prowadzenia badań. Dzisiaj istnieje wiele specjalnych instalacji, z dźwigami, mostami linowymi, drabinami i wieżami, umożliwiająca naukowcom studiowanie tajemnic koron drzew.

Piętro koron drzew jest tylko jedną z kilku warstw lasu deszczowego. Na diagramie obok możesz rozpoznać inne piętra: piętro pojedynczych drzew, piętro pośrednie, piętro zarośli, runo leśne oraz dno lasu.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler