PolskiLudzie lasów deszczowych

Tropikalne lasy deszczowe były pierwotnie zamieszkiwane przez wiele rdzennych grup ludności. Dzisiaj bardzo niewiele z tych osób żyje w tradycyjny sposób; większość rdzennych społeczności została wyparta przez osadników przybyłych z innych terenów lub zmuszona przez władze do zmiany stylu życia.

Najwięcej spośród rdzennych mieszkańców lasów deszczowych zamieszkuje Amazonię; jednak ludzie ci także nie pozostali niezależni od cywilizacji. Chociaż wciąż wykorzystują las do tradycyjnych polowań i zbieractwa, większość amazońskich Indian uprawia warzywa i owoce (np. banany, maniok, ryż), używa zachodnich produktów (np. metalowych garnków i narzędzi) oraz regularnie podróżuje do miasteczek i miast, gdzie handluje jedzeniem i wyrabianymi w lesie produktami. Wciąż jednak rdzenni mieszkańcy mogą nauczyć nas bardzo wiele o lasach deszczowych. Posiadają ogromną wiedzę na temat roślin posiadających właściwości lecznicze, znakomicie też rozumieją ekologię lasów deszczowych Amazonii.

Rdzennymi mieszkańcami niektórych lasów deszczowych Afryki są Pigmeje, czyli Mbuti. Wzrost tych ludzi rzadko przekracza 150 cm. Ich małe rozmiary umożliwiają im sprawniejsze poruszanie się w gęstym lesie.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler