PolskiWielkie cywilizacje w lasach deszczowych

Dzisiaj większość mieszkańców lasu żyje w małych osadach lub prowadzi wędrowny tryb życia, utrzymując się z myślistwa i zbieractwa. Jednak w przeszłości lasy deszczowe i otaczające je tereny były domem dla wielkich cywilizacji, takich jak Majowie, Inkowie i Aztekowie, które wykształciły złożone systemy społeczne i wniosły ogromny wkład do nauki.

Te wielkie cywilizacje doświadczały niektórych takich samych problemów środowiskowych (np. nadmierne wylesienie, erozja gleby, przegęszczenie populacji, niedostatek wody), z którymi borykamy się dzisiaj. Być może upadek cywilizacji Majów spowodowany był właśnie przez zniszczenie środowiska naturalnego.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler