PolskiCo stało się z rdzennymi mieszkańcami Amazonii?

Przed odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba pod koniec XV wieku, lasy deszczowe Ameryki Południowej i Środkowej zamieszkiwało około 7-10 milionów Indian, z czego połowa żyła w Brazylii. W Andach istniały wielkie miasta, a wielkość puszczy amazońskiej umożliwiała współistnienie wielu rolniczych społeczności.

Przybycie Europejczyków położyło kres wielkim cywilizacjom Ameryki Południowej i Środkowej. Europejczycy przywlekli ze sobą choroby, które zabiły miliony rdzennych mieszkańców Ameryki; głównie z tego powodu, w ciągu stu lat od odkrycia tego kontynentu wielkość populacji Indian amerykańskich zmniejszyła się o około dziewięćdziesiąt procent. Większość z pozostałych rdzennych mieszkańców żyła w głębi lasu, od dawna zamieszkując tam w niewielkich społecznościach, albo została zepchnięta tam przez europejskich najeźdźców.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler