Polski
USGS


Lasy deszczowe wpływają na obieg wody w przyrodzie

Lasy deszczowe mają wpływ na obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny), czyli stałe krążenie wody na, ponad i pod powierzchnią Ziemi.

W procesie obiegu wody, lasy zwiększają jej parowanie poprzez transpirację (utratę wody przez liście, związaną z fotosyntezą). W atmosferze para wodna tworzy chmury deszczowe, uwalniające wodę z powrotem na lasy deszczowe. W puszczy amazońskiej, w każdym cyklu 50-80 procent wody pozostaje w obrębie ekosystemu.

Po wycięciu lasów, zmniejsza się ilość wody uwalniana do atmosfery i tym samym zmniejszają się opady, co czasem powoduje suszę.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler