PolskiLasy deszczowe przyczyniają się do ograniczenia erozji

Korzenie drzew oraz roślinności lasów deszczowych wiążą i spajają glebę, chroniąc ją przed spłukiwaniem przez deszcze. Po wycięciu drzew, niechroniona przez korzenie gleba jest szybko zmywana przez deszcze. Ten proces zmywania gleby nazywany jest erozją.

Duże ilości gleby, spłukiwane do rzek, stanowią poważny problem dla wodnych roślin i zwierząt oraz dla ludzi. Rośliny i ryby cierpią i giną z powodu zamulenia rzek, zaś ludzie mają problemy z poruszaniem się po drogach wodnych, które ulegają wypłyceniu przez nanoszone z prądem osady. Jednocześnie z powodu erozji rolnicy tracą glebę niezbędną do uprawy roślin. Potrzeba bardzo długiego czasu, by na zniszczonych przez erozję terenach odnowiła się pełnowartościowa gleba.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler