PolskiRolnictwo w lasach deszczowych

Każdego roku tysiące kilometrów kwadratowych lasu są niszczone, a tak uzyskana ziemia jest wykorzystywana pod uprawę. Dwie główne grupy odpowiedzialne za przekształcanie lasów deszczowych w pola uprawne to ubodzy rolnicy i wielkie korporacje.

Ubodzy rolnicy w wielu częściach świata wykorzystują lasy deszczowe aby nakarmić swoje rodziny. Nie mając dostępu do lepszej ziemi uprawnej, wycinają i wypalają fragmenty lasu deszczowego, i na tak pozyskanej, użyźnionej przez popiół glebie sadzą różne rośliny. Zazwyczaj uprawiają każdy skrawek ziemi przez kilka lat, do chwili gdy gleba ulegnie wyjałowieniu i konieczne jest przeniesienie się na nowe miejsce – w którym las deszczowy jest znów wycinany i wypalany.

Rolnicze korporacje odpowiadają za zniszczenia coraz większej powierzchni lasu deszczowego, szczególnie w Amazonii, gdzie wielkie połacie dżungli przekształcane są w pola soi.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler