PolskiBudowa dróg w lasach deszczowych

Budowa dróg i autostrad w lasach deszczowych otwiera duże obszary potencjalnym osadnikom. W Brazylii, szosa transamazońska spowodowała zniszczenie rozległych obszarów lasu przez drwali, osadników, pasterzy i handlarzy nieruchomościami. W Afryce, drogi używane przez drwali ułatwiają dostęp do lasów kłusownikom, który polują na zagrożone gatunki, i sprzedają ich mięso mieszkańcom wiosek i miast jako tzw. "bushmeat" – "mięso leśne".
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler