PolskiOchrona lasów deszczowych przez edukację

Edukacja jest ogromnie ważnym aspektem działalności na rzecz ochrony lasów deszczowych świata. Ludzie muszą poznać piękno i zrozumieć znaczenie lasów, tak by byli gotowi podjąć wysiłek aby je chronić. Edukacja ekologiczna niezbędna jest zarówno w bogatych, rozwiniętych krajach Europy i Ameryki, jak i w krajach w których występują lasy deszczowe – na przykład w Boliwii czy Madagaskarze.

Ludzie w Europie i Ameryce muszą zrozumieć swoją rolę w zniszczeniu lasów deszczowych. Na przykład, kupowanie produktów wyrabianych z niektórych rodzajów drewna (np. z mahoniu) w sklepie w Twoim mieście wpływa na przyspieszenie wyrębu drzew w krajach tropikalnych. Możemy podejmować decyzje o zakupie produktów i wspieraniu firm i organizacji które chronią środowisko naturalne, a zwłaszcza lasy deszczowe.

W krajach, w których występują lasy deszczowe, ludzie często nie wiedzą dlaczego te lasy są ważne i czemu należy je chronić. Dzięki edukacji, ci ludzie mogą się dowiedzieć że lasy pełnią wiele ważnych funkcji (np. zapewniając dostawy czystej wody) i że są domem dla roślin i zwierząt nie spotykanych nigdzie indziej na świecie. Na przykład, niewiele dzieci na Madagaskarze zdaje sobie sprawę, że lemury nie występują w Ameryce ani w Europie. Cieszą się gdy się dowiadują, że lemury żyją wyłącznie na Madagaskarze.


Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler