PolskiOdtwarzanie i poprawa stanu lasów

Próbując chronić lasy deszczowe musimy się zastanowić, jak można poprawić stan lasów uszkodzonych przez działalność człowieka. Nie ma możliwości szybkiego przywrócenia wyciętych lasów do pierwotnego stanu, jednak niektóre lasy deszczowe mogą się powoli regenerować – zwłaszcza jeśli na zniszczonym obszarze sadzone są drzewa. W niektórych sytuacjach jest możliwe wprowadzanie nowoczesnych metod uprawy na obszarach na którym wycięto lasy, tak, że lokalna ludność nie musi wycinać nowych obszarów lasu aby sadzić rośliny uprawne.

Obiecującym obszarem badań są studia nad cywilizacjami zamieszkującymi Amerykę Środkową i Południową przed przybyciem Europejczyków w XV wieku. Wydaje się, że tamte społeczności mogły wzbogacać glebę na obszarach, na którym zostały wycięte lasy, poprzez dodawanie do niej domieszek kości zwierzęcych i węgla drzewnego. Gdyby udało się poprawić jakość uprawy – być może korzystając właśnie z tych metod – duże, już wylesione obszary Amazonii mogłyby zostać użyte przez rolników, co pomogłoby obniżyć presję wywieraną na lasy deszczowe przez ubogich farmerów.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler