PolskiZachęcanie ludzi do życia w sposób nie szkodzący środowisku

Kluczową rolę w ochronie lasów deszczowych i środowiska naturalnego jest zachęcanie wszystkich ludzi, by żyli w sposób w jak najmniejszym stopniu szkodzący środowisku naturalnemu. Ty i Twoja rodzina możecie zmniejszyć Wasz wpływ na środowisko jeżdżąc samochodami zużywającymi mało paliwa, gasząc niepotrzebne światła oraz oddając wykorzystane urządzenia/surowce do ponownego przetworzenia (recycling).

W krajach, w których występują lasy deszczowe, wielu naukowców i pracowników organizacji próbuje pomóc mieszkańcom rdzennych społeczności żyć w sposób powodujący mniej szkód dla środowiska naturalnego. Niektórzy nazywają ten trend "rozwojem zrównoważonym". Rozwój zrównoważony ma na celu poprawę jakości życia ludzi w sposób nie szkodzący środowisku. Bez poprawy warunków życia ludzi zamieszkujących w lasach deszczowych i wokół nich, jest bardzo trudno chronić lasy i dzikie zwierzęta. Jeżeli ochrona przyrody ma być skuteczna, musi leżeć w interesie lokalnych mieszkańców.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler