PolskiEkoturystyka

Ekoturystyka to odpowiedzialny sposób na podróżowanie, pozwalający blisko zapoznawać się z przyrodą i kulturą odwiedzanych miejsc bez szkodzenia im. Ekoturystyka powinna mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko, i powinna przyczyniać się do poprawy warunków życia rdzennych mieszkańców cennych przyrodniczo obszarów.
Tekst: Rhett. A. Buttler, tlumaczenie: Piotr Lukasik
Polski | Uwagi prawne | Zdjęcia | Angielski | PDF | DOC

©2008 Rhett Butler