Pădurile tropicale
Amazon


Oamenii din pădurile tropicale

În pădurile tropicale sunt triburi care depind de mediul înconjurător pentru hrană, adăpost şi remedii. În zilele noastre, puţine triburi mai duc un stil de viaţă tradiţional. Mulţi au fost dislocaţi de coloniştii veniţi din afară sau au fost forţaţi de către guvern să-şi schimbe stilul de viaţă.

Dintre cei rămaşi la locul de baştină, pe Amazon se găsesc cele mai multe triburi, deşi şi acestea au suferit influenţe de la lumea modernă.

Deşi folosesc încă pădurea pentru vânătoare şi cules, majoritatea amerindienilor, aşa cum sunt numiţi aceşti oameni, fac agricultură (cultivă banane, manioc, orez), folosesc bunuri din lumea occidentală (oale de metal, cratiţe şi ustensile) şi fac drumuri în oraş pentru a duce hrană şi mărfuri la piaţă. Aceste populaţii ne pot învăţa multe despre pădurea tropicală. Cunoştinţele lor despre plantele medicinale folosite în tratarea diverselor boli sunt inegalabile şi ei înţeleg perfect ecologia pădurii tropicale amazoniene.

În Africa, locuitorii pădurilor tropicale sunt pigmeii. Cei mai înalţi dintre ei, cei din tribul Mbuti, nu depăşesc 150 cm înălţime. Faptul că sunt mici de înălţime îi ajută să se mişte mai uşor prin pădure decât un om de înălţime normală.


PHOTOS OF RAINFOREST PEOPLE


Kaiapo Indians in the Brazilian AmazonKaiapo shaman in the AmazonKaiapo shaman in the Amazon rainforestKaiapo indians dressed in ceremonial costumesAmazon shamanFamily in a tiny village near MantandiaKaiapo father with child in the AmazonKaiapo shaman


Pădurile tropicale | PDF | Termeni şi condiţii | Fotografii | Engleză | Alte limbi | email

©2011 Rhett Butler