Pădurile tropicale
Peru.


Turmele din pădurea tropicală

Tăierea pădurilor pentru a face păşuni e principala cauză a deforestării pe Amazon. Brazilia are actualmente mult mai multe turme de oi ca înainte. Pe lângă creşterea animalelor pentru sacrificare, mulţi proprietari de terenuri folosesc turmele pentru a-şi extinde fermele. Plasându-şi turmele pe o zonă de teren împădurit, aceştia capătă drepturi asupra terenului respectiv.


Pădurile tropicale | PDF | Termeni şi condiţii | Fotografii | Engleză | Alte limbi | email

©2011 Rhett Butler