Pădurile tropicale
Peru


Cum putem salva pădurile tropicale?

Pădurile tropicale dispar cu o rată alarmantă. Partea bună este că există mulţi specialişti care vor să le salveze. Partea proastă e că salvarea pădurilor tropicale nu-i lucru uşor. Va fi necesar efortul conjugat al multor oameni pentru a asigura supravieţuirea pădurii tropicale şi a faunei ei, pentru ca şi copiii noştri să se bucure de ea şi s-o aprecieze.

Paşii necesari pentru salvarea pădurilor tropicale şi, pe o scară mai largă, a ecosistemelor planetare, presupun concentrarea asupra copacilor:
  • educarea celorlalţi cu privire la importanţa mediului şi la modul în care pot ajuta ei la salvarea pădurii tropicale;
  • refacerea fondului forestier distrus prin plantarea de copaci acolo unde pădurile au fost defrişate;
  • încurajarea oamenilor să trăiască într-o manieră nedistructivă pentru mediu;
  • declararea ca rezervaţie naturală a unor regiuni, pentru protejarea pădurilor tropicale şi a faunei;
  • susţinerea companiilor care operează de o manieră ce reduce distrugerea mediului.


Pădurile tropicale | PDF | Termeni şi condiţii | Fotografii | Engleză | Alte limbi | email

©2011 Rhett Butler