Pădurile tropicale
Madagascar


Încurajarea localnicilor să nu aducă prejudicii mediului

Un domeniu-cheie în salvarea pădurilor tropicale şi a mediului este educarea tuturor în spiritul unei vieţi care nu afectează mediul. Condusul maşinilor cu consum mic de combustibil, conservarea apei, închiderea luminii când nu ai nevoie de ea şi reciclarea sunt tot atâtea căi prin care tu şi familia ta puteţi reduce impactul asupra mediului.

Cum pot ajuta mediul înconjurător ?

În ţările care au păduri tropicale, naturaliştii şi organizaţiile conlucrează pentru ajutarea populaţiilor locale să ducă o viaţă care nu aduce prejudicii mediului. Unii numesc aceasta "dezvoltare sustenabilă". Dezvoltarea sustenabilă are scopul de a îmbunătăţi viaţa oamenilor şi de a proteja, totodată, mediul. Fără îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor ce trăiesc în pădurile tropicale, e foarte greu să protejăm rezervaţiile naturale şi fauna. Conservarea trebuie făcută în interesul localnicilor pentru ca pădurile tropicale să poată fi declarate rezervaţii naturale.
Pădurile tropicale | PDF | Termeni şi condiţii | Fotografii | Engleză | Alte limbi | email

©2011 Rhett Butler