Pădurile tropicale- 
Ce sunt pădurile tropicale ?
- Unde găsim păduri tropicale ?
- Din ce e formată o pădure tropicală ?
- Ce este coronamentul ?
- Solul pădurii
- 
De ce sunt importante pădurile tropicale ?
- Pădurile tropicale ajută la stabilizarea climei
- Pădurile tropicale oferă adăpost florei şi faunei
- Pădurile tropicale menţin circuitul apei în natură
- Pădurile tropicale reduc eroziunea
- 
De ce au pădurile tropicale atât de multe plante şi animale ?
- Mamiferele din pădurea tropicală
- Păsările din pădurea tropicală
- Reptilele şi amfibienii din pădurea tropicală
- Peştii din pădurea tropicală
- Insectele din pădurile tropicale
- 
De ce sunt distruse pădurile tropicale ?
- Exploatarea lemnului în pădurea tropicală
- Agricultura în pădurea tropicală
- De ce afectează biocombustibilii pădurea tropicală ?
- Turmele din pădurea tropicală
- Construcţia de drumuri în pădurea tropicală
- Rolul sărăciei în defrişarea pădurilor
- 
Oamenii din pădurile tropicale
- Marile civilizaţii din pădurea tropicală
- Cunoştinţele despre plantele medicinale ale nativilor din pădurile tropicale
- Ce s-a întâmplat cu nativii de pe Amazon ?
- Copiii din pădurea tropicală
- 
Cum putem salva pădurile tropicale?
- Salvarea pădurilor tropicale prin educaţie
- Reabilitarea şi restabilirea pădurilor tropicale
- Încurajarea localnicilor să nu aducă prejudicii mediului
- Înfiinţarea de rezervaţii care să protejeze pădurile tropicale şi fauna
- Susţinerea companiilor care nu aduc prejudicii mediului
- Ecoturismul
- Ce puteţi face acasă pentru a ajuta mediul


Pădurile tropicale | PDF | Termeni şi condiţii | Fotografii | Engleză | Alte limbi | email

©2011 Rhett Butler