SvenskaVAD GÖR EN SKOG TILL EN REGNSKOG?

Varje regnskog är unik men det finns vissa egenskaper som är gemensamma för alla regnskogar.
  1. Läget: regnskogarna ligger i ”tropikerna”
  2. Nederbörd: regnskogarna har minst 2000 mm regn varje år
  3. Krontakstäcket: regnskogarna har ett krontakstäcke vilket är det lager av grenar och blad som formas av de tätt sittande regnskogsträden. De flesta av växterna och djuren i regnskogen bor i krontakstäcket. Det kan vara upp till 30 meter över marken.
  4. Biologisk mångfald: i regnskogarna finns stor biologisk mångfald. Biologisk mångfald kallar man alla levande organismer – växter, djur, och svampar – som man hittar i ett ekosystem. Vetenskapsmän tror att ungefär hälften av de växter och djur som man kan hitta på jordens landyta bor i regnskogen.
  5. Symbiotiska förhållande mellan arter: olika arter i regnskogen arbetar oftast tillsammans. Ett symbiotiskt förhållande är ett förhållande där två olika arter drar fördelar av varandra genom att hjälpas åt. Exempelvis finns det vissa växter som bygger små husliknande strukturer och gör socker till myrorna. I gengälld så skyddar myrorna växterna från andra insekter som kan tänkas äta på växterna blad.

�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler