SvenskaVAD ÄR KRONTAKSTÄCKET?

I regnskogen hittar man inte de flesta djur och växter på marken utan i den värld av löv som vi kallar krontakstäcket. Krontakstäcket, vilket kan vara mer än 30 meter ovanför marken, utgörs av regnskogträdens överlappande grenar och blad. Vetenskapsmän uppskattar att 70-90 % av allt liv i regnskogen hittas i träden vilket leder till att det är den plats med rikligast växt- och djurliv. Man hittar många välkända djur i krontakstäcket inklusive apor, grodor, ödlor, fåglar, ormar, sengångare, och små kattdjur.

Miljön i krontakstäcket är mycket annorlunda från miljön på skogsmarken. Under dagtid är krontakstäcket torrare och varmare än andra delar av skogen och djuren och växterna som lever där är speciellt anpassade för att leva i träden. Till exempel; på grund av mängden löv i krontakstäcket är det svårt att se mer än en meter framför sig och många av djuren i krontakstäcket förlitar sig därför på höga rop och lyrisk sång för att kommunicera. Mellanrummen mellan träden gör att några av djuren flyger, glidflyger eller hoppar runt i trädtopparna.

Vetenskapsmän har länge varit intresserade av att studera krontakstäcket men på grund av att träden i regnskogen är så höga, har forskningen varit svår tills nyligen. Idag finns det special utrustning med repbroar, stegar och torn som hjälper forskare upptäcka hemligheterna som döljer sig i krontakstäcket.

Krontakstäcket är bara ett av flera vertikala skikt som finns i regnskogen. Titta på diagrammet till vänster där ni kan se de andra skikten.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler