SvenskaREGNSKOGSMARKEN

Löven i krontakstäcket gör att marken i regnskogen ofta är en mörk och fuktig plats. Men trots den bestående skuggan, är regnskogens markyta en viktig del av skogens ekosystem. Markytan är det ställe där förmultningen sker. Förmultningen är den process där nerbrytarorganismer som svamp och mikroorganismer bryter ner döda växter och djur och på så sätt återvinner livsviktigt material och näring. Många av de största djuren i regnskogen hittar man på markytan. Några av dessa är elefanter, tapirer och jaguarer.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler