SvenskaVARFÖR HAR REGNSKOGARNA SÅ MÅNGA OLIKA SORTERS VÄXTER OCH DJUR?

Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden. Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur. Här är några exempel på regnskogens riklighet:
  • Regnskogen har 170 000 av världens 250 000 kända växtarter.
  • USA har 81 grodarter medan Madagaskar, som är mindre än Texas, kan ha 300 arter.
  • Europa har 321 fjärilsarter, medan en park i Perus regnskog (Manu National Park) har 1300 arter.
Regnskogen har ett överflöd av växter och djur som en konsekvens av följande:
  • Klimat: eftersom regnskogarna hittas i tropiska regioner får de mycket solljus. Solljuset omvandlas till energi av växter genom fotosyntes. Den här energin lagras i vegetationen som sedan djuren äter. Eftersom det finns mycket mat så finns det många växt- och djurarter.
  • Krontakstäcket: regnskogens uppbyggnad genom krontakstäckets gör att det finns många platser för växter och djur att leva och växa. Krontakstäcket erbjuder nya källor av mat, skydd och gömmplatser och tillhandahåller ytterligare en plats för samspel mellan olika arter. Till exempel finns det växter i krontakstäcket som kallas bromeliads som förvarar vatten i sina blad. Djur som tillexempel grodor använder dessa fickor av vatten för jakt och för att lägga sina ägg i.

�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler