SvenskaREGNSKOGENS FOLK

Tropiska regnskogar är hem till stamfolk som hittar mat, skydd och medicin i sin omgivning. Idag är det väldigt få skogsfolk som lever på ett traditionellt vis; de flesta har blivit undanträngda av nybyggare eller så har de blivit tvingade att ge upp sin livsstil av regeringen.

Av de kvarstående regnskogsfolken, återfinns den största populationen i Amazonas, men även där har de blivit påverkade av den moderna världen. Trots att de fortfarande använder sig av skogen för traditionell jakt och samlande, så sår de flesta Amerindianerna, som de kallas, olika grödor (som tillexempel bananer, maniok och ris), använder västvärldens produkter (såsom metallgrytor, stekjärn och kastruller) och gör regelbundna turer till städerna för att hämta mat och varor till marknaden. Trots det kan detta skogens folk lära oss mycket om regnskogen. Deras kunskap om medicinplantor som används för att bota sjukdomar är jämförelsevis mycket bra och de har en stor kunskap om ekologin i Amazonas regnskog.

I Afrika finns det infödda skogsfolk som ibland kallas pygméer. De längsta av dessa människor, som också kallas för Mbuti, är sällan längre än 1.50 meter långa. Deras korta längd gör det möjligt att röra sig i skogen mer effektivt än längre människor.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler