SvenskaSTORA CIVILISATIONER I REGNSKOGEN

Idag bor de flesta skogsfolk i små bosättningar eller lever som nomader genom jakt och samlande. Förr i tiden, så kunde man hitta stora civilisationer i de tropiska regnskogarna och områdena runt omkring som tillexempel Mayaindianer, Inkaindianer och Aztekerna som utvecklade komplexa samhällen och bidrog mycket till vetenskapens värld. Även dessa stora civilisationer mötte några av de miljöproblem (överdimensionerad skövling av skogen, avvittring av jorden, överbefolkning, brist på vatten) som vi har idag. För Mayaindianerna är det möjligt att dessa miljöproblem var av så stor grad att det bidrog till deras förfall.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler