SvenskaURSPRUNGSBEFOLKNINGENS KUNSKAPER OM LÄKANDE VÄXTER

En av de mest spännande forskningsområdena i de tropiska regnskogarna är lokal botanik där man studerar hur människor använder lokala växter för att behandla krämpor och sjukdomar. Skogsfolket har en fantastisk kunskap om läkande växter som kan bota allt från ormbett till tumörer. I dagsläget är det många av västvärldens receptbelagda läkemedel som har sitt ursprung från växter och 70 % av växter som av US National Cancer Institute har identifierats som anticancerogena, återfinnes enbart i den tropiska regnskogen. För det mesta finns kunskapen om de läkande växterna hos shamanen eller ”medicinmannen” i en by. Shamanen behandlar oftast de sjuka under omfattande ceremonier and ritualer där växter som har plockats från den närbelägna skogen används.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler