SvenskaVAD HÄNDE MED URSPRUNGSBEFOLKNINGEN I AMAZONAS?

Innan den Nya Världen upptäcktes av Christopher Columbus på 1400- talet, bodde uppskattningsvis 7-10 millioner Amerindianer (termen för den amerikansk ursprungsbefolkning) i den amerikanska regnskogen och hälften av dessa i Brasilien. Stora städer existerade i Anderna och i Amazonas fanns det jordbrukssamhälle. Européernas ankomst ledde till undergången av lokala civilisationer i Central och Sydamerika. Européerna bar på sjukdomar som dödade millioner amerindianer och inom 100 år efter ankomsten av dessa utomstående, så minskade amerindianernas antal med 90 %. De flesta av den överlevande lokalbefolkningen levde inuti skogen, eftersom de hade blivit drivna dit av européerna eller för att de traditionellt bodde där i mindre grupper.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler