SvenskaVarför är regnskogen viktig?

Regnskogen är viktig för det globala ekosystemet. Regnskogar:
  • Ger ett hem till många växter och djur;
  • Hjälper till att stabilisera jordens klimat;
  • Skyddar mot översvämningar, torka och erosion;
  • Är en källa till mediciner och mat;
  • Försörjer stamfolk;
  • Är en väldigt intressant plats att besöka

versatt p svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillgnglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com
Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler