SvenskaREGNSKOGARNA HJÄLPER TILL ATT STABILISERA KLIMATET

Regnskogen hjälper till att stabilisera jordens klimat genom att absorbera koldioxid från atmosfären. Överflödig koldioxid i atmosfären tros medverka till klimatförändringar genom global uppvärmning. Därför har regnskogarna en viktig roll i hur man hanterar klimatförändringar. Regnskogarna påverkar även lokala väderförhållanden genom att skapa regn och hålla en jämn temperatur.�versatt p� svenska av Helena Tsiparis. En engelsk version av denna site finns tillg�nglig: rainforests.mongabay.com | kids.mongabay.com

Svenska | Lagen | Bilder | Engelsk | PDF

©2007 Rhett Butler